Výstavba hotových pomníkov


Tvary pomníkových zostáv


Jednohrob Typ A


Jednohrob Typ A1


Jednohrob Typ A2


Jednohrob Typ A3


Jednohrob Typ B


Jednohrob Typ B1


Jednohrob Typ C


Jednohrob Typ C1


Jednohrob Typ D


Jednohrob Typ D1


Jednohrob Typ E


Jednohrob Typ F


Jednohrob Typ G


Jednohrob Typ H


Dvojhrob Typ I


Dvojhrob Typ I1


Dvojhrob Typ J


Dvojhrob Typ J1


Dvojhrob Typ K


Dvojhrob Typ K1


Dvojhrob Typ L


Dvojhrob Typ L1


Dvojhrob Typ M


Dvojhrob Typ N


Dvojhrob Typ N1