S láskou spomíname


Rekonštrukcie starých pomníkov


Odvoz starého pomníka


Rekonštrukcia starého pomníka


Starý pomník po rekonštrukcii