Výstavba hotových pomníkov a náhrobkov


Druhy nápisov


Nápis č. 1 - Times New Roman


Nápis č. 2 - Arial


Nápis č. 3 - Eras


Nápis č. 4 - Candara


Nápis č. 5 - Castellar


Nápis č. 6 - Copperplate


Nápis č. 7 - Dark Woman


Nápis č. 8 - Brotherhood


Nápis č. 9 - Edwardian Script


Nápis č. 10 - Forte


Nápis č. 11 - Freehand


Nápis č. 12 - Gabriola


Nápis č. 13 - Aka Dora


Nápis č. 14 - Lucida


Nápis č. 15 - Monotype Corsiva


Nápis č. 16 - Palace Script


Nápis č. 17 - Barchment


Nápis č. 18 - Quaskin


Nápis č. 19 - Segoe


Nápis č. 20 - Vineta


Nápis č. 21 - Vivaldi


Nápis č. 22 - English Towne


Nápis č. 23 - Sedona


Nápis č. 24 - Flemish