N a š e   p r á c e

Naše práce

kontaktujte nás

Konštrukčný detail založenia našich pomníkov :
- pochôdzny betónový chodník pri našich pomníkoch tvorí základ pomníku a pre jeho šírku naše pomníky nesadajú

Vizualizácia a návrh pomníka,
schválenie výrobnej dokumentácie

Portfólio

Výber našich referencií